Steg för steg

Undrar du över något mera är du alltid varmt välkommen att kontakta oss! Vi hjälper dig gärna och svarar alltid inom 1 arbetsdag.

 

Order

Du placerar en order genom att lägga tjänster eller paket du vill beställa i Varukorgen och checkar sedan ut. I samband med placering av order betalar du endast 20 % förskott. Resterande 80 % betalas efter leverans via en vanlig faktura med komplett specifikation. Med hjälp av dessa 20 % finansierar vi bl a våra resekostnader och alla andra kostnader som uppstår online och offline under tillverkning, realisering och aktivering av dina beställda tjänster. Du kan betala tryggt online via Paypal eller manuellt direkt till vårt bankkonto eller bankgiro. Alla uppgifter om detta visas i Kassan. Alla våra priser är per år (förutom livesändningar och gratis tjänster som är klart markerade med Period: Obegränsad). Under fliken “Mer info”, som visas på varje tjänsts presentationssida, får du mer info om exakt vad ingår under detta år, för den specifika tjänsten. Året startar alltid samma datum som leveransen sker. Leveransen sker alltid genom att vi skickar en detaljerad rapport om allting som gjorts, hur det gjordes, varför, etc, snyggt och prydligt presenterat, och vi notifierar att: nu har vi gjort så och så, samt beskriver allting i detalj så du vet precis vad det är du betalar för. Vi följer sedan upp hela tiden och förser dig med kontinuerlig support. Du kan alltid förvänta dig ett svar på dina supportfrågor inom max 24 timmar, alla arbetsdagar. Varmt välkommen!

 

Koordinering

När vi får din beställning kontaktar vi dig alltid både via mail och telefon inom 2 arbetsdagar och bekräftar beställningen. Därefter gör vi tillsammans en handlingsplan där vi noga lyssnar på dina önskemål och eventuella idéer & förslag, samt koordinerar. Ifall att vår fotograf, kameraman, tekniker eller liknande behöver besöka ditt företag fysiskt eller om ett fysiskt möte behövs bokar vi ett passande datum och tid för det.

 

Materialinsamling

Det är under detta steg som vi samlar in allt nödvändigt info och eventuellt material vi behöver från dig, samt blir kopplade till rätt personer på ditt företag som vi behöver komma i kontakt med, såsom din webbansvarige eller ibland dina leverantörer, kunder och andra nyckelpersoner. Detaljer om detta som gäller för varje specifik tjänst hittar du under fliken “Mer info” som visas på varje tjänsts presentationssida. Du är också alltid varmt välkommen att ställa alla frågor du kan tänkas ha genom att klicka på fliken ”Ställ en fråga” och ställa din fråga där.

Det är också under detta steg som vår fotograf, kameraman eller tekniker personligen besöker ditt företag på bokat datum och tid för att samla in komplett material av vilket dina beställda multimediala Google tjänster (såsom Pro Google Foton, Pro Google Videos, Pro Google 360° Foton eller Pro Google 360° Videos) framställs eller för att installera och konfigurera tjänster (såsom Google Meet).

 

Bearbetning

Efter att vi samlat in allt material kan bearbetning påbörjas. Det är nu ditt SEO dreamteam sätter igång och visar vad de kan bäst! Texter skrivs och förbereds, insamlat material till beställda tjänster sorteras, förbereds, taggas, laddas upp och presenteras, inbäddningskoder bäddas in, annonser och kampanjer utformas, foton retuscheras, videos klipps ihop & redigeras, 360° foton och videos sätts ihop och produceras, grafiska element skapas, bevaknings- och publiceringsprocedurer etableras, tjänster konfigureras, med mycket mera. Du kan läsa lite mer om vad vi specifikt gör under detta steg för varje specifik tjänst, under fliken: ”Mer info” på varje tjänsts presentationssida.

 

Publicering

Efter att bearbetning och alla tester fullgjorts publiceras allting exakt i enlighet med order. Alla beställda Google tjänster aktiveras, bevakning och noggrann registrering av inkommande analytiska data startas, annonskampanjer körs igång, foton, videos, 360° foton & 360° videos publiceras via sina respektive Google plattformar, sociala medier sätts igång, procedurer i samband med recensioner påbörjas, färdigkonfigurerade tjänster presenteras, med mycket mera. Ditt företag börjar helt enkelt lysa mycket starkare med sin optimerade, nya Google närvaro!

 

Leverans

Den bästa delen! Det är här vi presenterar allting som gjorts och publicerats samt skickar resultaten till dig. Leveransen sker alltid genom att vi skickar en detaljerad rapport om allting som gjorts, hur det gjordes, varför, etc, snyggt och prydligt presenterat, och vi notifierar att: nu är din beställda tjänst aktiverad och redo att användas. Vi informerar i samband med detta exakt hur vi på ett optimalt sätt kommer börja dra full nytta av allting tjänsten kan hjälpa ditt företag med och vi fortsätter med att etablera och aktivera alla relaterade procedurer från vår sida. Vi hjälper även till med att gratis bädda in tjänsterna du vill ha inbäddade via din webbplats, Facebook och liknande. Vid leveransen faktureras även resterande 80 % av totalbeloppet enligt din order, tillsammans med komplett specifikation.

 

Uppföljning

Vårt arbete är inte klart efter leveransen! De flesta av våra tjänster kräver fortsatt kontinuerlig bevakning, analys, uppföljning, optimering, rapportering, mm. Efter leveransen följer vi därför upp hela tiden, optimerar, skickar rapporter, mm, samt förser dig med kontinuerlig kvalitetssupport. Du kan alltid förvänta dig ett svar på dina supportfrågor inom max 24 timmar, alla arbetsdagar. Vi vill gärna också ordna en rutin med dig där vi åtminstone en gång per månad träffas via Google Meet och stämmer av lite grann, samt lyssnar lite på dig gällande vad du tycker om allting vi gör, kan vi kanske göra något bättre eller har du kanske några förslag eller önskemål från din sida som vi kan hjälpa dig med. Helt enkelt en regelbunden koordinering och eventuell kurskorrigering, där vi också har tillfälle att berätta lite hur allting går från vår sida, berättar eventuella nyheter från Google som direkt påverkar ditt företag, mm. En regelbunden, månadsvis avstämning där vi dubbelkollar att allting går enligt vår plan, korrigerar kursen om den behöver korrigeras, rättar till eller förbättrar saker och ting som behöver det, mm. Vi ser fram emot att samarbeta med dig!

Varukorg

Inga tjänster i varukorgen.