Tack för samarbetet! - SEO Media Group - Sökmotoroptimering - Komplett Google hantering för ditt företag
Professionell Google marknadsföring via alla kanaler inkl: Google My Business, Adwords, Business View, YouTube, Reviews, SEO (SMO / Sökmotoroptimering), mm.
google, marknadsföring, hantering, business, view, 360°, SEO, SMO, sökmotoroptimering
16676
page-template-default,page,page-id-16676,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Tack för samarbetet!

Klippan-Ljungbyheds Begravningsbyrå, Klippan

Hej, Peter!

 

Goda nyheter idag, ert Paket 1 (Klippan) är nu klart, aktiverat och publicerat!

 

Varsågod!

Google My Business

 

Er Google My Business är klar och aktiverad idag, måndag, 2016-12-05 (bild 1 nedan).

 

Tips! Många fler funktioner kan kopplas in för att sticka ut mycket mer via Google: professionella HDR foton (byråns insida & utsida – med personal), professionella 360° HDR foton (360° virtuell rundtur publicerad även via Google Business View: insida & utsida – med personal), professionell 360° video (byråns insida & utsida – med personal), professionell hantering av byråns Google+ för företag, YouTube för företag, Google Recensioner, SEO (bästa sökmotoroptimering – väldigt viktigt), med mera. Information från Förbundet här och från oss här. Varmt välkomna!


Bild 1

Google Adwords

 

Era Google Adwords är också aktiverade! Dagliga budgeten har satts till: max 102 kr / dag (bild 2 nedan). Notera att ni är välkomna att minska eller öka denna dagliga budget närsomhelst, genom att meddela mig eller Marie. Ni är också varmt välkomna att frivilligt medverka och på samma sätt påverka alla andra aspekter av denna kampanj, närhelst ni önskar!

 

Bild 2

 

Faktura för den aktuella månaden skickas per automatik från Google, i början av varje kalendermånad (för föregående kalendermånad), till e-postadressen: klippans.begrbyra@swipnet.se (bild 3 nedan). Det är viktigt att denna e-postadress verifieras genom att mottagare klickar på den stora blåa knappen: “Verifiera nu” i verifikationsmailet som skickats ut – så att fakturorna kan tas emot på denna e-postadress. Låt mig bara veta om detta verifikationsmail inte kommit eller ni inte hittar det, så skickar vi igen!

 

Bild 3

 

Det geografiska området vi riktar oss in på är markerat nedan (bild 4 nedan – blått markerar inkluderat). Annonserna visas i de alldeles flesta fall endast inom detta område, så att varje krona fokuseras där det är mest troligt att annonsen bringar oss en ny konkret kund. Undantagsvis visas de även till Google användare utanför detta område, och då endast till sådana som visat speciellt intresse och / eller anknytning till detta område.

 

Bild 4

 

Vi kör just nu 6 (3 per stad / plats) annonser parallellt (bild 5 nedan) och den som Google användare klickar på mest väljs automatiskt som den som också visas mest. Orden i annonserna är valda och befinner sig i denna ordning just för att påverka vårt Quality Score och vår rankning så positivt som möjligt. Ni är dock varmt välkomna att frivilligt skicka era förslag och önskemål som jag omedelbart kan sätta i rotation! 80 tecken max (mellanslag räknas som tecken). Tänk bara på att vi alltid bör ha med orden begravning (alla former är ok), begravningsbyrå (alla former är ok) och Klippan (eller Ljungbyhed) med i varje annons och minst ett av dessa tre bör gärna finnas med i underrubriken. Underrubriken kan ha upp till 30 tecken. Huvudrubriken överst är inställd så den visas automatiskt och dynamiskt exakt enligt aktuell sökning. Dvs, om någon söker på “begravningsbyrå klippan” visas rubriken automatiskt som “Begravningsbyrå Klippan”, etc. Ifall att sökningen är för lång, visas reservalternativet inom klammerparentes (bild 5 nedan). Det här är väldigt bra för vårt “Quality Score”, dvs. hur Google tolkar och upplever kvaliteten på våra annonser.

 

Bild 5

 

Alla tillgängliga annonstillägg som går att aktivera har aktiverats också, så att våra annonser är till max informativa, interaktiva och syns därmed helt enkelt mer (bild 6 nedan visar t ex så kallade “sitelinks” & “callouts”).

 

Bild 6

 

 

 

Sökord vi använder har bestämts efter noga analys av trenderna inom aktuellt område de senaste 24 månader (bild 7 nedan). Speciell hänsyn har tagits till vår budget på max 102 kr / dag. Max kostnad per klick optimeras varje natt, baserat på fräsch statistik från dagen innan, för att vi ska kunna ranka så högt som möjligt på första sidan grundat på den nuvarande budgeten, med plats för Google att gå över den summa med +20 % per dag, alltefter behov (men med 0 % per månad). Så vi pratar om max 122.40 kr / dag med Googles dagliga marginal (det finns dock ingen månatlig marginal, så det blir alltid max 30 x 102 kr per månad). Viktigt: efter att den dagliga budgeten tar slut visas inte annonserna längre under den dagen, tills nästa dag. Vi gör här alltså en väl genomtänkt balansgång mellan rankning, antal visningar utan klickar samt antal visning med klickar.

 

Notera också gärna att:

 

– varje visning utan klick påverkar vår rankning negativt
– varje visning med klick påverkar vår rankning positivt
– varje klick kostar och minskar vår dagliga budget. Så om ni själva klickar på annonsen kommer den dagliga budgeten att försvinna snabbt (rekommenderas inte).

 

Vi använder dessutom den absolut striktaste kampanjformen, med fokus på endast våra absolut viktigaste sökord. Negativa sökord behövs i detta fall inte, då vi automatiskt tar med endast de mest precisa, exakta, bokstavliga sökningar, utan något utrymme alls för annonsvisning där man inte sökt på exakt våra angivna sökord.

 

Notera gärna att jag angav även de sökord för vilka det en gång i tiden fanns tillräckligt statistiskt intresse för att de skall kunna visas, men som inte visas längre, eftersom intresset inte längre är tillräckligt (Low search volume). Det kostar dock ingenting och påverkar inte vår kampanj på något sätt att ha dem redo där ändå, ifall detta kanske förändras i framtiden.

 

Bild 7

 

Det tar också ca en vecka tills vår kampanj kan för första gången optimeras, vilket kommer förbättra vår rankning och per klick pris. Ju mer statistisk data vi har att röra oss med i framtiden, desto mer exakta och framgångsrika kommer också våra annonser att vara. Vi har nu precis börjat och det tar några dagar tills vår rankning blir gradvist högre och antalet klickar ökar, samtidigt som vårt per klick pris minskar. Det behövs alltså lite tid för detta och sedan handlar det om konstant finjustering, för att upprätthålla optimal balans.

 

Live annons ser ut t ex så här (bild 8 nedan) när man t ex söker på t ex: “begravningsbyrå klippan” inom det geografiska området från bild 4 ovan. Notera gärna att systemet och annonserna är dynamiska och fluktuerar samt anpassar sig hela tiden, balanserande med tanke på vår budget, våra mål, aktuellt nuvarande läge, med många fler parametrar som tas med och bearbetas varje gång, så att vi får optimala resultat per varje krona, inom ramarna för vår budget. Detta innebär att inte alla delar av den kompletta byggda annonsen alltid visas, beroende på hur mycket budget finns kvar för den aktuella dagen. Också, det här är bara 1 av 6 (3 per stad / plats) olika annonser (bild 5 ovan) vi använder för att hitta en “vinnare” som Google användare mest klickar på.

 

Bild 8

Nästan full version nedan – visning av olika beståndsdelar i vår annons är beroende av bl a den återstående dagliga budgeten vi förfogar över. För bättre överlag närvaro via Google rekommenderas Paket 4 (SEO)!

Google Business View & Street View | Trusted

 

Google Business View ingår i Paket 2, 3 & 4.

Pro 360° HDR Foton

 

Pro 360° HDR Foton ingår i Paket 2, 3 & 4.

 

Pro HDR Vidvinkelfoton

 

Pro HDR Vidvinkelfoton ingår i Paket 3 & 4.

Google+ för företag

 

Google+ för företag ingår i Paket 3 & 4.

YouTube för företag

 

YouTube för företag ingår i Paket 3 & 4.

Google Analytics

 

Google Analytics ingår i Paket 3 & 4.

Google Recensioner

 

Google Recensioner ingår i Paket 3 & 4.

Google Cloud Hosting

 

Google Cloud Hosting ingår i Paket 4.

SEO

 

SEO ingår i Paket 4.

Låt oss bara veta ifall ni behöver mer hjälp med detta, jag och Marie finns alltid här för er!

 

Tack ännu en gång för din gästfrihet och ditt förtroende!

1 Kommentar
  • 360ninja
    Publicerat @ 10:56h, 05 december Svara

    Varmt välkomna att kommentera eller fråga vad än ni undrar över!

Kommentarer