Google Reviews

Skapa förtroende & trovärdighet där det spelar mest roll
Ingår i

Paket 3 & 4

Datum

2016-04-10

Kategori
Stick ut på Google
Superviktigt

Snabbt & enkelt

Det finns ingen plats som är viktigare att få positiva recensioner via än Google. Det är på Google som man mest jämför dig med andra. Har du åtminstone några positiva recensioner här gör det stor skillnad för hur ditt företag uppfattas! Recensionerna på Google är viktigare än alla recensioner via Eniro, Facebook och andra – sammanlagda, eftersom det är på Google man söker efter din tjänst eller produkt. Så det är högst rekommendabelt att kopiera över sina existerande positiva recensioner till Google – eller skapa nya. Såväl kunder som företag har nytta av att ett företag recenseras på Google. Kunderna kan fatta väl underbyggda beslut som baseras på information från personer de litar på. Företagen kan stärka sin relation med kunderna genom att kommunicera direkt med de personer som skriver recensioner på Google. Bara genom att helt enkelt påminna kunderna om att det går snabbt och att det är enkelt att lämna feedback på Google i mobilen eller på datorn kan företaget få mer uppmärksamhet än webbplatser med färre recensioner. Kunderna lägger dessutom märke till att företaget uppskattar deras synpunkter och återgäldar detta genom att skriva fler recensioner.

Inga kommentarer

Kommentarer